Contractloos werken

Bureau Broeders werkt contractloos in de basis GGZ. Dat wil zeggen dat het Bureau geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is de groeiende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening. Dit betekent meer standaardbehandeling en veel administratie.

Je ontvangt zelf de nota’s van Bureau Broeders en deze dien je zelf aan mij te betalen. En de nota kan je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Contractloos werken heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat zorgverzekeraars vergoeden. Bij een naturapolis krijg je een deel vergoed (55-85%), bij een zuivere restitutiepolis krijg je meestal het volledige bedrag vergoed. Controleer dit zelf bij je eigen zorgverzekering. Houd er rekening mee dat Basis GGZ onder je basisverzekering valt, dat betekent dat je altijd eerst je eigen risico bij de zorgverzekeraar opmaakt.

Om dezelfde reden als bij de Basis GGZ heeft Bureau Broeders voor de Jeugdzorg ook geen contract met de gemeente. De jeugdzorg dien je als ouders dus privé te bekostigen. Eventueel kan je via je gemeente een PGB aanvragen.

Bureau Broeders behandelt op maat, afgestemd op de vraag en de persoonlijkheid van degene die zich aanmeldt. De overeenkomst tussen jou en Bureau Broeders staat centraal en de zorgverzekeraar of gemeente heeft geen inmenging in de invulling van het traject.