Werkwijze

De werkwijze van Bureau Broeders is transparant. Na het eerste gesprek ligt er een plan van aanpak met een grove schatting van het aantal sessies dat nodig is om het plan uit te voeren. Wat we ook gaan doen, we houden het traject zo kort mogelijk. Een sessie duurt in principe een uur, relatiesessies anderhalf uur. We overleggen over de hoeveelheid tijd tussen onze afspraken. Vaak is het in het begin van een traject passend om elkaar een keer per twee weken te zien, later kunnen de tussenpozen langer worden.

Mijn rol kan zowel hulpverlenend als coachend zijn. Het komt ook voor dat een hulpverleningstraject uitmondt in coachende begeleiding. We werken meestal één op één. Soms is een bredere setting aan de orde: kinderen of jongeren met ouders, stellen gezamenlijk, een compleet team, een afdeling van een bedrijf, een schoolklas, een meerkoppige directie. Gezamenlijk bekijken we hoe we dat het beste kunnen aanpakken.