Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Voor de GB-GGZ geldt dat je een verwijzing van de huisarts nodig hebt.  De GB-GGZ werkt met 4 zorgzwaarte producten: kort, middel, intensief en   chronisch. Er wordt niet in consulten gerekend maar in prestaties. Deze prestaties worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bureau Broeders werkt ongecontracteerd, om te lezen wat dit inhoudt klik hier.

Kennismaking

Na aanmelding bij Bureau Broeders vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek schetst je de problematiek. Van mijn kant wordt een eerste inschatting gemaakt of deze past binnen de psychologiepraktijk Bureau Broeders. Indien de problematiek niet past, wordt desgewenst een verwijzing naar bijvoorbeeld de Specialistische GGZ verzorgd. Het is belangrijk om tijdens en na dit gesprek te controleren of een goede werkrelatie mogelijk is.

Onderzoek

Eventueel onderzoek vindt plaats via een aantal vaststaande stappen. Nadere informatie hierover krijg je tijdens het kennismakingsgesprek en het behandelplan. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de testen die gebruikt worden. Je ontvangt een onderzoeksverslag in concept wat gezamenlijk besproken wordt. Daarna wordt het verslag vastgesteld. Het verslag wordt afgesloten met een advies tot begeleiding, tot behandeling of met een verwijzing.

Behandeling Basis GGZ

Afhankelijk van de geschetste problematiek zijn verschillende werkwijze, eventueel in combinatie met elkaar, mogelijk. Deze zijn onderzoek, enkele ondersteunende gesprekken, kortdurende oplossingsgerichte behandeling, inzichtgevende begeleiding, lichaamsgerichte behandeling. De gekozen behandeling zal ik altijd door middel van een behandelplan met je afstemmen. Vervolgens zal ik op geijkte momenten met je het verloop van de behandeling evalueren, zowel mondeling als schriftelijk (via CQ-i).

Tarieven

In de basis GGZ geldt de bekostiging op basis van vier zorgzwaarte-prestaties, die aansluiten op de zorgvraag van de cliënt. Het gaat dan om kort, middel, intensief en chronisch. Bij de verzekering kan je geen nota indienen voor een los consult, in plaats daarvan moet voor de generalistische basis GGZ aan het einde van de zorg een totale integrale prestatie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

De maximumtarieven (NZa) gb-ggz voor 2021 zijn:
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04
198300 Ozp niet-basispakketzorg consult € 114,41 (45 minuten)

Omdat Bureau Broeders contractloos werkt krijg je per consult een voorschotnota. Bij Bureau Broeders wordt gewerkt met een tarief wat is opgebouwd uit 60 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd. Een consult kost €141,75  per 60 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.

In de administratietijd vinden administratieve taken en overleg met de leerkracht, de huisarts of specialist en
andere hulpverleners plaats. Onder algemene administratieve taken vallen dossier openen, gespreksverslag invoeren, contact betreft afspraken, diagnostiek opsturen.

Na de intake zal er 30 minuten extra administratietijd worden geschreven  voor het opmaken van het dossier, het
aanschrijven van de huisarts en het inzetten van diagnostiek. Voor het beëindigen van de behandeling zal er 20 minuten extra administratietijd worden geschreven voor het afronden van het dossier en het rapporteren aan de huisarts.

Reistijd, overschrijding van de contacttijd, het maken van een onderzoeksverslag zal per 5 minuten in rekening worden gebracht.

OZP consult

Klachten, aanpassingsstoornissen, relatie en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk worden
niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat Bureau Broeders hiervoor hanteert is het Ozp niet-basispakketzorg tarief van € 114,41 per consult van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Ozp betekent overig zorg product. Voor relatietherapie hanteert Bureau Broeders tweemaal het Ozp niet-basispakkettarief van € 114,41 per consult van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Soms vergoedt de verzekering dit wel vanuit de aanvullende verzekering, het loont dus de moeite om dit na te vragen bij je verzekering.

No show

Wanneer je een afspraak niet na kan komen, verzoekt Bureau Broeders je deze zo spoedig mogelijk te annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die korter dan 48 uur, weekend niet meegerekend, voor de afspraak geannuleerd zijn, worden in rekening (€ 114,41 per afspraak) gebracht. Deze kosten worden niet vergoed binnen de generalistische basis GGZ. Via de link die je hebt ontvangen naar je elektronisch patiënten dossier van Incura kan je de gemaakte afspraken nakijken.