Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. Voor de GB-GGZ geldt dat je een verwijzing van de huisarts nodig hebt.  De consulten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Bureau Broeders werkt ongecontracteerd, om te lezen wat dit inhoudt klik hier. Bij vergoeding in de GGZ zal de zorgverzekeraar in alle gevallen per kalenderjaar eerst het wettelijke eigen risico van minimaal €385,00 bij u in rekening brengen. U moet er rekening houden dat bij het starten van een behandeling, u het eigen risico volledig zal opmaken.

Kennismaking

Na aanmelding bij Bureau Broeders vindt er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek schetst je de problematiek. Van mijn kant wordt een eerste inschatting gemaakt of deze past binnen de psychologiepraktijk Bureau Broeders. Indien de problematiek niet past, wordt desgewenst een verwijzing naar bijvoorbeeld de Specialistische GGZ verzorgd. Het is belangrijk om tijdens en na dit gesprek te controleren of een goede werkrelatie mogelijk is. Voor dit gesprek wordt een diagnostisch consult in rekening gebracht.

Onderzoek

Eventueel onderzoek vindt plaats via een aantal vaststaande stappen. Nadere informatie hierover krijg je tijdens het kennismakingsgesprek en het behandelplan. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de testen die gebruikt worden. Je ontvangt een onderzoeksverslag in concept wat gezamenlijk besproken wordt. Daarna wordt het verslag vastgesteld. Het verslag wordt afgesloten met een advies tot begeleiding, tot behandeling of met een verwijzing.

Behandeling Basis GGZ

Afhankelijk van de geschetste problematiek zijn verschillende werkwijze, eventueel in combinatie met elkaar, mogelijk. Deze zijn onderzoek, enkele ondersteunende gesprekken, kortdurende oplossingsgerichte behandeling, inzichtgevende begeleiding, lichaamsgerichte behandeling. De gekozen behandeling zal ik altijd door middel van een behandelplan met je afstemmen. Vervolgens zal ik op geijkte momenten met je het verloop van de behandeling evalueren, zowel mondeling als schriftelijk (via CQ-i).

Tarieven

Op de declaraties in de GGZ staat een overzicht van prestaties, dit is een consult diagnostiek, een consult behandeling (ook e-health), intercollegiaal overleg en eventueel reistijd. De afspraak zoals u die met Bureau Broeders heeft gemaakt (geagendeerd) wordt ook zo gedeclareerd, tenzij dit meer dan 15 minuten afwijkt. In het tarief van de consulten is de administratietijd verrekend. Dit kan overleg met de huisarts of een medebehandelaar zijn en het dossier openen, gespreksverslag invoeren, contact betreft afspraken, en het toesturen van diagnostiek.

Wanneer u buiten de geagendeerde behandeling om met Bureau Broeders ondersteunend of behandelcontact heeft, bijvoorbeeld via JPO of Embloom (e-health) wordt dit aanvullend gedeclareerd als  een behandelconsult. Het aantal minuten hangt af van de hoeveelheid contactminuten op die dag.

Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en eventuele vervolgdiagnostiek.
Diagnostiek 45 minuten €159,70
Diagnostiek 60 minuten €183,44

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
De behandelingen, hieronder kan ook e-health vallen.
Behandeling 15 minuten €56,19
Behandeling 45 minuten €135,89
Behandeling 60 minuten €161,46

Reistijd wordt gedeclareerd indien ik naar u toe moet reizen.
Reistijd <25 min €34,76
Reistijd >25 min €89,61

Een intercollegiaal overleg wordt gedeclareerd indien ik het noodzakelijk acht voor de kwaliteit van uw behandeling om te overleggen met een externe collega. Uiteraard wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht.
Intercollegiaal overleg >5 min €25,05
Intercollegiaal overleg >25 min €76,35

Losse consulten

Klachten, aanpassingsstoornissen, relatie en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk worden
niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat Bureau Broeders hanteert voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering is het NZa tarief (OV0012). Niet-basispakketzorg tarief van € 161,46 per consult van 60 minuten.  Voor relatietherapie wordt tweemaal het Niet-basispakketzorgtarief van € 131,82 per consult van 45 minuten directe tijd in rekening gebracht per persoon voor een gezamenlijk consult van 1 uur en 15 minuten. Soms vergoedt de verzekering dit wel vanuit de aanvullende verzekering, het loont dus de moeite om dit na te vragen bij je verzekering.

No show

Wanneer je een afspraak niet na kan komen, verzoekt Bureau Broeders je deze zo spoedig mogelijk te annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die korter dan 48 uur, weekend niet meegerekend, voor de afspraak geannuleerd zijn, worden in rekening (€ 131,82 per afspraak) gebracht. Deze kosten worden niet vergoed binnen de generalistische basis GGZ. Via de link die je hebt ontvangen naar je elektronisch patiënten dossier van Incura kan je de gemaakte afspraken nakijken.