Kinder- en jeugdzorg

Bureau Broeders kijkt met een brede blik naar kinderen en jongeren. Het gaat in de eerste plaats om de het kind of de jongere zelf, maar in het traject worden als het nodig is ook ouders, verzorgers, familie, vrienden, en alle anderen in de nabijheid van het kind/de jongere betrokken.

Kennismaking

Na aanmelding bij Bureau Broeders vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek komen zowel het kind of jongere, als de ouders/verzorgers aan bod in het gesprek. Van mijn kant wordt een eerste inschatting gemaakt of dit past binnen de praktijk Bureau Broeders. Indien dit niet zo is, zal Bureau Broeders zorgen voor een goede doorverwijzing. Het is belangrijk om tijdens en na dit gesprek te controleren of een goede werkrelatie mogelijk is.

Onderzoek

Eventueel onderzoek vindt plaats via een aantal vaststaande stappen. Nadere informatie hierover krijg je tijdens het kennismakingsgesprek en het behandelplan. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de testen die gebruikt worden. Indien je dat wenst ontvang je een onderzoeksverslag in concept wat gezamenlijk besproken wordt. Daarna wordt het onderzoeksverslag vastgesteld. Het verslag wordt afgesloten met een advies tot begeleiding, tot behandeling of met een verwijzing.

Behandeling

De behandeling bij kinderen en jeugdzorg kan uit verschillende delen bestaan. Vaak met het kind en de ouders, regelmatig ook met met andere gezinsleden. Soms is er contact met de school. Bijna altijd is er aandacht voor de gezinsdynamiek en worden ouders begeleid in hun rol als opvoeder. Dat kan met gesprekken op de praktijk of een observatie in het gezin. Ook zal indien nodig en in overleg het netwerk van Bureau Broeders vanuit verschillende expertises worden ingezet. Bureau Broeders kan hierbij optreden als casemanager om te zorgen dat het gezin op de juiste tijd op de juiste plek hulp aangeboden krijgt.

Tarieven

Omdat Bureau Broeders geen contracten heeft met de gemeente dien je als ouders de behandelingen voor kind zelf te betalen. Het tarief hiervoor is €152,50 per 60 minuten directe tijd en 15 minuten administratietijd. Het opstellen van een onderzoeksverslag wordt aanvullend gedeclareerd met een tarief van €128,40 per 60 minuten administratietijd.

Soms is het mogelijk de behandeling vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) te bekostigen. Je dient het pgb zelf aan te vragen.

No-show

Wanneer je een afspraak niet na kan komen, verzoekt Bureau Broeders je deze zo spoedig mogelijk te annuleren (telefonisch of per email). Afspraken die korter dan 48 uur, weekend niet meegerekend, voor de afspraak geannuleerd zijn, worden in rekening (€ 124,16 per afspraak) gebracht. Deze kosten worden niet vergoed binnen de generalistische basis GGZ. Via de link die je hebt ontvangen naar je elektronisch patiënten dossier van Incura kan je de gemaakte afspraken nakijken.